Copyright

Copyright © 2004-2022, Dien Jorien Geertsma.

Keramische objecten, en foto's van op de site getoonde keramische objecten
zijn beschermd via het auteursrecht. Alle rechten voorbehouden.
Overname van afbeeldingen is slechts toegestaan met uitdrukkelijke, schriftelijke
toestemming van de kunstenaar, Dien Jorien Geertsma.

Contact: info@dinnz.nl